Πώς θα γίνουν διορθώσεις στο Ε9 χωρίς πρόστιμο

Τελευταία ευκαιρία μέχρι και τις 31 Μαϊου 2021 για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι επιθυμούν να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις που έχουν εντοπίσει στο Ε9 τους, χωρίς ωστόσο να επιβαρυνθούν με το πρόστιμο των 100 ευρώ.

Στις 31 Μαϊου εκπνέει η προθεσμία και για όσους αγόρασαν ή πούλησαν κάποιο ακίνητο το 2020 ή μεταβλήθηκε η περιουσία τους λόγω των δηλώσεων στο Κτηματολόγιο ή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αδήλωτων τετραγωνικών.

Η δυνατότητα διόρθωσης αφορά τα στοιχεία του Ε9 για τα ακίνητα

που υπάρχουν στο TAXIS για τη χρονική περίοδο από το 2010 έως και το 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αλλαγές που θα γίνουν θα επηρεάσουν τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του 2021. Για όλους τους υπόλοιπους, για τους οποίους δεν υπάρχει αλλαγή, όπως έχει γίνει γνωστό ο ΕΝΦΙΑ θα είναι ίδιος με αυτόν

Η διαδικασία είναι απλή καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μπουν στην εφαρμογή ”Ε9 Περιουσιολόγιο” και να επιλέξουν το έτος για το οποίο θέλουν να υποβάλουν τη νέα διορθωτική δήλωση. Αν η επιλογή αφορά τη διόρθωση παλαιότερων ετών για τα χρόνια μετά το 2010, οι αλλαγές στην εικόνα της περιουσιακής κατάστασης θα μπορούν να μεταφερθούν και στα Ε9 των επόμενων ετών μέχρι και το 2020. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς περιορισμό και χωρίς την επιβολή προστίμου των 100 ευρώ για την εκπρόθεσμη υποβολή όπως προκύπτει από νομοθετική ρύθμιση που ισχύει από το 2019.

Οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 για ένα ή περισσότερα από τα έτη 2010-2020 θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

1. Επιλογή του έτους για το οποίο θέλει να υποβάλει τροποποιητική δήλωση Ε9.

2. Επιλογή «Δημιουργία τροποποιητικής δήλωσης Ε9…» από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις των στοιχείων της περιουσιακής του κατάστασης.

3. Επιλογή σε κάθε έναν από τους Πίνακες 1 (κτίσματα και οικόπεδα) ή 2 (γήπεδα), μίας εκ των παρακάτω εργασιών:
δήλωση νέου κτίσματος/οικοπέδου ή γηπέδου,
- μεταβολή στοιχείων κτίσματος/οικοπέδου ή γηπέδου,
- διαγραφή κτίσματος/οικοπέδου ή γηπέδου.

4. Σε περίπτωση επιλογής «δήλωση νέου κτίσματος/οικοπέδου» ή «δήλωση νέου γηπέδου», ο φορολογούμενος πρέπει να συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) και επίσης να κάνει γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων. Σε περίπτωση επιλογής «μεταβολή στοιχείων κτίσματος/οικοπέδου» ή «μεταβολή στοιχείων γηπέδου», ο φορολογούμενος πρέπει να τροποποιήσει μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.

5. Αναγραφή αριθμού παροχής ρεύματος. Κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9, ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία ο φορολογούμενος έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.

6. Αναγραφή πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων. Ανάλογα με την επιλογή που θα έχει κάνει ο φορολογούμενος (εισαγωγή νέου ακινήτου, μεταβολή στοιχείων δηλωθέντος ακινήτου ή διαγραφή δηλωθέντος ακινήτου) οφείλει να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμό και ημερομηνία συμβολαίου, ΑΦΜ συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμό και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κ.λπ.

7. Προσοχή στις επισημάνσεις για ελλιπή στοιχεία. Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί να ζητηθεί η συμπλήρωση στοιχείων συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα ήδη δηλωθέντα στοιχεία τους.

8. Έλεγχος εικόνας τροποποιημένης περιουσιακής κατάστασης πριν από την οριστική υποβολή. Οταν ο φορολογούμενος ολοκληρώσει τις μεταβολές στα στοιχεία της περιουσιακής του κατάστασης, πρέπει να ελέγξει το πώς αυτή έχει διαμορφωθεί, μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης.

9. Επιλογή της οριστικής υποβολής της δήλωσης Ε9. Ο φορολογούμενος, έχοντας ολοκληρώσει όλα τα προηγούμενα βήματα, μπορεί να προχωρήσει στην οριστική υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης.

10. Μεταφορά των στοιχείων της δήλωσης στο επόμενο έτος. Εάν ο φορολογούμενος έχει υποβάλει τροποποιητική δήλωση για ένα εκ των ετών 2010-2020, μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να μεταφέρει τις τροποποιήσεις που επέφερε και σε κάθε δήλωση Ε9 των επομένων ετών μέχρι και τη δήλωση του 2020.

ΔΙΟΡΘΩΣΗΠΡΟΣΤΙΜΟΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝTAXIS
Keywords
Τυχαία Θέματα
Πώς,pos