Όλες οι αλλαγές για τις προσλήψεις στο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ

Αλλάζουν όλα στις προσλήψεις στο δημόσιο έπειτα από τη μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση στο ΑΣΕΠ με νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Το ΑΣΕΠ μεταμορφώνεται με στόχο τη θέσπιση διαδικασιών για προσλήψεις στο δημόσιο σε σύντομο χρόνο και με διαφάνεια.

Με ορίζοντα των αλλαγών στο ΑΣΕΠ το 2022 το υπουργείο Εσωτερικών φέρνει στη Βουλή

νομοσχέδιο, μέσω του οποίου εισάγονται:

Με υποχρεωτική γραπτή διαδικασία, στα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων, για τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα.

Εξέταση των υποψηφίων με σύστημα πολλαπλών επιλογών σε τρία τεστ. Θα είναι τεστ γνώσεων, τεστ δεξιοτήτων και τεστ προσωπικότητας.

Κάθε υποψήφιος θα εξετάζεται σε γνωστικό επίπεδο πάνω στο αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται, σε επίπεδο δεξιοτήτων ώστε να φανεί κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στην επίλυση προβλημάτων ή στην αναλυτική σκέψη.

Βαρύτητα θα έχει το τεστ προσωπικότητας, πάλι μέσω γραπτής διαδικασίας.

Σε ειδικές κατηγορίες θα είναι υποχρεωτική η συνέντευξη του υποψηφίου σε συνδυασμό με γραπτή δοκιμασία, όπως πχ. για προσλήψεις σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Πότε θα γίνονται προσλήψεις στο δημόσιο

Ο γραπτός διαγωνισμός -όπως γίνεται στις Πανελλήνιες- θα γίνεται μία φορά τον χρόνο. Συνεπώς θα εκδίδεται μία προκήρυξη για το σύνολο των μόνιμων θέσεων.

Σε ομοειδείς κατηγορίες θέσεων θα είναι κοινά τα τεστ δεξιοτήτων και προσωπικότητας. Ωστόσο, θα αλλάζει το τεστ γνώσεων, που θα αφορά την θέση που προκηρύσσεται.

Οι υποψήφιοι δεν θα χρειάζεται να προσκομίζουν αντίγραφα των πτυχίων, μεταπτυχιακών ή άδειες άσκησης επαγγέλματος, αλλά αντίθετα θα βεβαιώνονται κατευθείαν στο ΑΣΕΠ από τους αντίστοιχους φορείς, όπως τα πανεπιστήμια, τον ΟΑΕΔ, όταν πρόκειται για ανεργία, όπως και άλλους φορείς του Δημοσίου.

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Αλλαγές έρχονται και στη διαδικασία πρόσληψης των εργαζομένων ορισμένου χρόνου, καθώς το υπουργείο ετοιμάζει πλατφόρμα κοινή για όλους τους φορείς του Δημοσίου, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στο ΑΣΕΠ να ελέγχει τις ενστάσεις και να βγάζει γρηγορότερα τα αποτελέσματα. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια να ομογενοποιηθούν οι μοριοδοτήσεις για τις ίδιες κατηγορίες έκτακτου προσωπικού, ώστε να μην υπάρχουν διαδικασίες διαφορετικών ταχυτήτων.

Ο νόμος που αντικαθιστά

Η αλλαγή στο ΑΣΕΠ έρχεται να αντικαταστήσει τον νόμο 2190/1994, γνωστό ως νόμο Πεπονή.

Νόμος που καθιέρωσε την αξιοκρατία στο δημόσιο, δίνοντας βαρύτητα στα τυπικά προσόντα (πτυχία, μεταπτυχιακά, εμπειρία).

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΣ, ο νόμος στην πραγματικότητα να προάγει την ικανότητα κάθε υποψηφίου για την εκάστοτε θέση, καθώς το σύστημα στέλνει το μήνυμα στους υποψηφίους να αναλωθούν σε ένα κυνήγι πτυχίων και τυπικών προσόντων.

Μέχρι τώρα οι φορείς είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στον γραπτό διαγωνισμό και στη μοριοδότηση των προσόντων, με τη συντριπτική πλειοψηφία να επιλέγει τη δεύτερη. «Ετσι, είχε επικρατήσει πως τα τυπικά προσόντα κάνουν έναν υποψήφιο κατάλληλο για τη θέση. Αυτό, όμως, που προσπαθούμε να κάνουμε με τη νέα μεταρρύθμιση και την υποχρεωτική γραπτή διαδικασία είναι να βρούμε ποιος μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στα καθήκοντα και πιο άμεσα. Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση» όπως αναφέρουν από το υπουργείο Εσωτερικών.

Το μεγάλο στοίχημα για το υπουργείο είναι οι φορείς να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για προσλήψεις τον Μάιο και μέσα σε έναν χρόνο το προσωπικό, το οποίο έχει αιτηθεί, να βρίσκεται στη θέση του.

Keywords
Τυχαία Θέματα