Νέα προκήρυξη 7Κ/2020 του ΑΣΕΠ για μόνιμες θέσεις εργασίας

Νέα προκήρυξη 7Κ/2020 του ΑΣΕΠ για μόνιμες θέσεις εργασίας - Δείτε τον πίνακα με τις θέσεις.

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη απο το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι δύο (22) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).

Keywords
Τυχαία Θέματα