ΕΦΚΑ: Βιβλιάριο υγείας με 50 ένσημα και το 2019 - Τι ισχύει με τους ανέργους του ΟΑΕΔ

ΕΦΚΑ: Παρατείνεται η ισχύς των 50 ενσήμων για ασφαλιστική κάλυψη μισθωτών και μη μισθωτών ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ και των ανέργων του ΟΑΕΔ, καταργώντας το μέτρο αύξησης των 50 ενσήμων σε 75.

Με ''ταβάνι'' τα 50 ένσημα θα μπορούν οι εργαζόμενοι να καλύπτονται και για το 2019, σύμφωνα με ενημερωτική εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ.

Όπως σημειώνει ο φορέας,

για την περίοδο από 1/3/2019 έως 29/2/2020, έχει ήδη συνταχθεί και προωθείται διάταξη νόμου που θα περιλαμβάνει και τις ρυθμίσεις για ανέργους του ΟΑΕΔ, με την οποία προβλέπεται ότι:

Στους μισθωτούς ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με την συμπλήρωση τουλάχιστον 50 ημερών ασφάλισης, είτε κατά το 2018, είτε κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου

Στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 2 μήνες ασφάλισης κατά το 2018, ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβάλλει τις ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, αυτή έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί και τηρείται η εξόφληση των δόσεων.

Η απόφαση εδώ

Keywords
Τυχαία Θέματα