ΑΣΕΠ 4Ε/2018: Αναρτήθηκε ο αναμορφωμένος πίνακας αποκλειομένων

ΑΣΕΠ: Βγήκε ο αναμορφωμένος πίνακας αποκλειομένων για την προκήρυξη 4Ε/2018.

Αναρτήθηκε ο αναμορφωμένος πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων της Προκήρυξης 4Ε/2018 (ΦΕΚ.8/09.02.2018, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για τους οποίους διαπιστώθηκε έλλειψη τυπικών προϋποθέσεων προς πλήρωση μίας (1) θέσεως του κλάδου Ιατρού ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής (κωδικός θέσης 10007), με θητεία τριών (3) ετών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται

μόνο με τον αριθμό ταυτότητας. Ο αναμορφωμένος πίνακας αποκλειομένων μπορεί να αναζητηθεί στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι).

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα έχουν το δικαίωμα άσκησης ένστασης, η προθεσμία υποβολής της οποίας ορίζεται από το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019 έως και την πάροδο της Δευτέρας 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα. 

Keywords
Τυχαία Θέματα