ΑΣΕΠ: 487 νέες προσλήψεις σε δήμους

ΑΣΕΠ: 487 νέες προσλήψεις σε δήμους - Δείτε την κατανομή

Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκε η σύναψη 487 συμβάσεων μέσω ΑΣΕΠ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα 15 Δήμων της Χώρας, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες.

Με την αριθμ. 49918/5.8.2020 Υ.Α., προκαλείται δαπάνη ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων 4.567.086,00 ευρώ περίπου σε βάρος

του προϋπολογισμού των Φορέων, η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι Φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.21 του ν.2190/1994 και τις όμοιες του αρ.9 του ν.3812/2009, ως ισχύουν.

Δείτε τις προσλήψεις που εγκρίθηκαν για κάθε Δήμο:

ΝΟΜΟΣ

ΟΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αττικής

Αγίας Βαρβάρας

Δήμος

9

Αττικής

Αγίου Δημητρίου

Δήμος

37

Αττικής

Παλαιού Φαλήρου

Δήμος

50

Αττικής

Περιστερίου

Δήμος

46

Αττικής

Πετρουπόλεως

Δήμος

5

Αττικής

Πειραιώς

Δήμος

240

Αττικής

Σαλαμίνας

Δήμος

16

Αττικής

Αχαρνών

Δήμος

21

Αττικής

Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Δήμος

20

Αττικής

Ασπροπύργου

Δήμος

11

Αττικής

Κυθήρων

Δήμος

6

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πρεβέζης

Πρέβεζας

Δήμος

15

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Χανίων

Καντάνου – Σελίνου

Δήμος

2

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έβρου

Σαμοθράκης

Δήμος

2

Ημαθίας

Νάουσας

Δήμος

7

ΣΥΝΟΛΟ

487

Keywords
Τυχαία Θέματα