Αιγιαλός: Ριζικές αλλαγές φέρνει το ν/σ του ΥΠΟΙΚ - Νέοι κανόνες, τι ισχύει με τα αυθαίρετα

Ριζικές αλλαγές επιφέρει το σχέδιο νόμου του υπουργείου οικονομικών για τον αιγιαλό που κατατέθηκε στη Βουλή βάζοντας νέους κανόνες για τη χρήση της παράκτια ζώνης και τις δραστηριότητες στον αιγιαλό. Με τις προωθούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις επιχειρείται η μαζική τακτοποίηση αυθαιρέτων που βρίσκονται κοντά στον αιγιαλό και ταυτόχρονα επανακαθορίζονται οι όροι «παλαιός αιγιαλός», «παραλία» και «λιμενικά έργα».

Ειδικότερα όσον αφορά τα αυθαίρετα

κτίσματα το υπουργείο οικονομικών θα συστήσει μία δευτεροβάθμια επιτροπή για την χάραξη των ορίων του αιγιαλού της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού αποτελούμενη από πέντε μέλη όπου θα έχουν αρμοδιότητα να εξετάσουν τις προσφυγές στις περιπτώσεις επανακαθορισμό του αιγιαλού της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το σχέδιο νόμου επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής εντός της οριζόμενης προθεσμίας από τους έχοντες έννομο συμφέρον κατά της απόφασης επανά καθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού.

Το νομοσχέδιο προβλέπει πως επιτρέπεται η εκτέλεση έργων στον αιγιαλό κατά παρέκκλιση των διαδικασιών που ορίζονται για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας και εφόσον έχει προηγηθεί η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η ετοιμότητα πολιτικής προστασίας. «Αν στους χώρους τους οποίους επετράπη εκτέλεση των έργων επειγόντως χαρακτήρα πρωί υφίστανται έργα που έχουν γίνει χωρίς άδεια η κάθε υπέρβαση αυτής και έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 28/07/ 2011 μετά την εκτέλεση των έργων επειγόντως χαρακτήρα γίνεται η αδειοδότηση η εξαίρεση από την κατεδάφιση τους» αναφέρει χαρακτηριστικα.

Επίσης επανακαθορίζεται το καθεστώς της διατήρησης ημί και περαιτέρω παραχώρησης έργων και εγκαταστάσεων που έχουν εκτελεστεί σε υγιή άλλο μετά τη λήξη της σύμβασης που έχει συναφθεί από το ελληνικό Δημόσιο ή τον ΕΟΤκατ’ εφαρμογή αναπτυξιακό νόμων. Μάλιστα μάλιστα το άρθρο 28 του νομοσχεδίου προβλέπει ότι τα έργα οι εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Δημόσιο το οποίο μπορεί να τα καταργεί ή να μου τα μετατρέπει οποτεδήποτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος η εθνικής άμυνας χωρίς καμία υποχρέωση για αποζημίωση του παραχωρησιούχου.

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα παραχώρησης του αιγιαλού με οικονομικό αντάλλαγμα για γαμήλιες τελετές και κοινωνικές εκδηλώσεις τονίζεται όμως πως σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η διεξαγωγή πολιτιστικής αθλητικής οι άλλες εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα δεν έχει την νόμιμη άδεια η αρμόδια κτηματική υπηρεσία επιβάλει σε Πάρος του διοργανωτή της εκδήλωσης πρόστιμο το ύψος του οποίου ανέρχεται στο τετραπλάσιο του ανταλλάγματος που θα έπρεπε να καταπιεί για την παραχώρηση.

Επιτρέπεται επίσης έναντι οικονομικού ανταλλάγματος να τοποθετούνται στην θάλασσα χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό πλωτές εξέδρες επιφάνειας μέχρι 100 m² για εποχική χρήση διάρκειας έως έξι μήνες.

Keywords
Τυχαία Θέματα