ΑΑΔΕ: ΚΕΑ, επίδομα παιδιού και γενικά επιδόματα αλλά και ανασφάλιστα οχήματα περνούν από την διαλειτουργικότητα

Τα στοιχεία της διαλειτουργικότητας των πλατφορμών και των στοιχείων των φορολογουμένων που έχει στην διάθεση της και χρησιμοποιεί για διασταυρώσεις παραθέτει η ΑΑΔΕ σε ενημερωτικό της σημείωμα. Η διαλειτουργικότητα είναι η δυνατότητα διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων να ανταλλάσσουν και να ενσωματώνουν δεδομένα με οργανωμένο και αυτόματο τρόπο.

Η ΑΑΔΕ, από το 2011, διαθέτει τα πληροφοριακά της συστήματα (TAXIS, TAXISnet) για να αναπτυχθούν διαλειτουργικότητες με άλλα συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης και των Επιχειρήσεων. Έκτοτε έχουν υλοποιηθεί σταδιακά

περισσότερες από 30 διαφορετικές δια-λειτουργικότητες με Πληροφοριακά Συστήματα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και επιχειρήσεων.

Οι διαλειτουργικότητες επιτυγχάνονται με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) που είναι αυτόνομα λογισμικά τα οποία επιτρέπουν την απευθείας ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συστημάτων, μέσω Internet, με τη χρήση ανοικτών προτύπων και πρωτοκόλλων.

Σημαντικό πλεονέκτημα των διαδικτυακών υπηρεσιών είναι ότι μπορούν να είναι επαναχρησιμοποιήσιμες. Πχ. η διαδικτυακή υπηρεσία για χορήγηση στοιχείων φορολογικού μητρώου για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις χρησιμοποιείται σήμερα από περισσότερους από 100 φορείς (υπουργεία, δήμοι, οργανισμοί, ταμεία κ.α.).Από το 2011 μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 855,9 εκ. κλήσεις για εφαρμογές διαλειτουργικότητας.

Από αυτές, οι 712,6 εκατομμύρια πραγματοποιήθηκαν από το 2016 και μετά.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Έναρξη Μη Φυσικού Προσώπου για Υπηρεσίες μιας Στάσης

Χρησιμοποιείται από το Φορέα Χρήσης: ΓΕΜΗ Διαλειτουργικότητα που επιτρέπει τη λειτουργία των Υπηρεσιών μίας Στάσης και e-ΥΜΣ. Σε πραγματικό χρόνο εκδίδεται ΑΦΜ και παρέχεται Κλειδάριθμος στα ΝΠ που ιδρύονται στις ΥΜΣ/e-ΥΜΣ και δηλώνονται οι σχέσεις με τα φυσικά πρόσωπα.

Περίπλοκη υλοποίηση με πολλούς ελέγχους που διασφαλίζουν την αξιοπιστία του φορολογικού μητρώου

Χορήγηση στοιχείων για την Εφαρμογή του Επιδόματος Γέννησης

Χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Μέσω της διαλειτουργικότητας αυτής οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για χορήγηση Επιδόματος Γέννησης παιδιού που υποβάλλονται στον ΟΠΕΚΑ μπορούν να ελέγχουν το εισοδηματικό κριτήριο (πληροφορίες δήλωσης εισοδήματος) σε πραγματικό χρόνο και να διεκπεραιώνονται άμεσα.

Πληροφορίες Εισοδήματος για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Χρησιμοποιείται από την Η.ΔΙ.Κ.Α.(Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης)Δίνονται πληροφορίες εισοδήματος στις αιτήσεις για το ΚΕΑ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται άμεσα ώστε να προχωράει η αξιολόγηση αιτήσεων

Ανασφάλιστα Οχήματα

Χρησιμοποιείται από το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων (και την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών). Κατά την σύναψη ασφαλιστικών συμβολαίων οι ασφαλιστικές εταιρείες ελέγχουν αν ένα αυτοκίνητο είχε εντοπιστεί ως ανασφάλιστο ώστε να πληρώσει το παράβολο που αναλογεί.

Χορήγηση στοιχείων για την εφαρμογή του Επιδόματος Στέγασης

Χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Αντλούνται κρίσιμες πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ για την διεκπεραίωση των αιτήσεων επιδόματος στέγασης στον ΟΠΕΚΑ. Διασταυρώνονται τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια και ελέγχεται το κριτήριο εισοδήματος για τους δικαιούχους.

Πληροφορίες Εισοδήματος για Μετεγγραφές Φοιτητών

Χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας. Πληροφορίες Εισοδήματος Ηλεκτρονικού Μητρώου Ανασφάλιστων - Οικονομικά Αδύναμων

Χρησιμοποιείται από την Η.ΔΙ.Κ.Α.(Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης).

Πληροφορίες Εισοδήματος προς ΟΑΕΔ

Χρησιμοποιείται από τον ΟΑΕΔ.

Πληροφορίες Εισοδήματος για Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών

Χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας. Ιδιαίτερα περίπλοκη διαλειτουργικότητα που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας για την αυτόματη διεκπεραίωση των αιτήσεων του στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος.

Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο πολλαπλά κριτήρια επιλεξιμότητας με άντληση στοιχείων από τα συστήματα της ΑΑΔΕ όπως στοιχεία μόνιμης κατοικίας από το Ε1, στοιχεία ιδιοκτησίας ακινή των από το Ε9, ηλεκτρονικά μισθωτήρια και εισοδήματα από φορολογική δήλωση. Πριν την ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας οι αιτήσεις με την συγκέντρωση έντυπων δικαιολογητικών και η επεξεργασία τους διαρκούσε μήνες στις γραμματείες των ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Πληροφορίες Εισοδήματος για τα Προγράμματα Εξοικονόμηση Κατ’ οίκον

Χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Υποστήριξη των ηλεκτρονικών αιτήσεων για ένταξη στα προγράμματα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον με διασταύρωση στοιχείων σε πραγματικό χρόνο για ιδιοκτησία ακινήτων από το Ε9 και ιδιοκατοίκηση και εισόδημα από το Ε1.

Πληροφορίες Εισοδήματος για Κοινωνικό Μέρισμα

Χρησιμοποιείται από την Η.ΔΙ.Κ.Α.(Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης).Υποστήριξη των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την διανομή Κοινωνικού Μερίσματος για διασταύρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας σε πραγματικό χρόνο. Ιδιαίτερα απαιτητική διαλειτουργικότητα δεδομένου του όγκου εκατομμυρίων αιτήσεων σε διάστημα λίγων ημερών.

Πληροφορίες Εισοδήματος για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Χρησιμοποιείται από την Η.ΔΙ.Κ.Α. (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης).

Έλεγχος πληρωμής Τελών Κυκλοφορίας

Χρησιμοποιείται από την Ελληνική Αστυνομία. Υποστηρίζει τον έλεγχο της ΕΛΑΣ στο πεδίο για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων που κυκλοφορούν.

Πληροφορίες Ακινήτων προς ΟΠΕΚΕΠΕ

Χρησιμοποιείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων και τον έλεγχο των αγροτεμαχίων.
Χορήγηση στοιχείων για την εφαρμογή του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» Χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού. Διασταύρωση εισοδημάτων μέσω διαλειτουργικότητας για τους δικαιούχους του προγράμματος. Χορήγηση στοιχείων για την υλοποίηση του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» Χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.Διαλειτουργικότητα για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με βάση τις δηλώσεις εισοδήματος των αιτούντων επιχειρήσεων. Στοιχεία Μητρώου για Δράση Superfast Broadbrand του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Υποστηρίζει την παροχή σύνδεσης στο διαδίκτυο σε υπερυψηλή ταχύτητα μέσω voucher. Μέσω διαλειτουργικότητας επιβεβαιώνονται στοιχεία μητρώου των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση.

Πληροφορίες Εισοδήματος για Υπολογισμό Επιδόματος Παιδιού (Α21) Χρησιμοποιείται από την Η.ΔΙ.Κ.Α.(Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης).

Υποστηρίζει την ετήσια διανομή του επιδόματος παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ ελέγχοντας στοιχεία εισοδήματος και οικογενειακής κατάστασης στις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ.

Πληροφορίες Εισοδήματος και Μητρώου για Δράση Μεταφορικού Ισοδύναμου

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Χρησιμοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής)

Σύνθετη διαλειτουργικότητα για την υποστήριξη της Δράσης Μεταφορικού Ισοδύναμου για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Υποστηρίζει σε πραγματικό χρόνο τις αιτήσεις των δικαιούχων με διασταυρώσεις εισοδημάτων, σύνθεσης οικογενειακής μερίδας και διεύθυνση κατοικίας στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ. Εξωδικαστικός Συμβιβασμός / Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας. Παροχή στοιχείων εισοδημάτων και ακινήτων για την αξιολόγηση των αιτήσεων για τις πλατφόρμες της ΕΓΔΙΧ. Με τη διαλειτουργικότητα αυτή αντλείται ένα εκτεταμένο σύνολο δεδομένων του αιτούντα που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και Ε9.

Πληροφορίες Εισοδήματος Δράσης Εναρμόνισης Οικογενειακής Επαγγελματικής Ζωής

Χρησιμοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΡΙΤΏΝ ΦΟΡΕΏΝ

Η Α.Α.Δ.Ε., εκτός από πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών σε φορείς της δημόσιας διοίκησης, αξιοποιεί η ίδια Διαδικτυακές Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλους φορείς:

Υπηρεσία για Στοιχεία Κτηματολογίου

Την υπηρεσία παρέχει το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και τα στοιχεία αξιοποιούνται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (ΟΠΣΦ) Taxis στις διαδικασίες είσπραξης. Συγκεκριμένα αναζητούνται στις βάσεις του Κτηματολογίου δικαιώματα οφειλετών του δημοσίου. Στοιχεία Ταυτοτήτων από Ελληνική Αστυνομία

Άντληση στοιχείων ΑΔΤ.

Αυτόματη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου με τις αντικαταστάσεις και απενεργοποιήσεις ταυτοτήτων.

Επαλήθευση στοιχείων Ορκωτού Λογιστή

Την υπηρεσία παρέχει η ΕΛΤΕ.

Επαλήθευση στοιχείων μεταναστών

Την υπηρεσία παρέχει το Υπουργείο Εσωτερικών και χρησιμοποιείται για την επαλήθευση των αδειών παραμονής στις συναλλαγές με τη φορολογική διοίκηση.

Αναζήτηση στοιχείων ενδιαφέροντος της Τελωνειακής Υπηρεσίας από την Ελληνική Αστυνομία

Τα στοιχεία αξιοποιούνται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων ICISnet.

Στοιχεία τελωνειακών πληρωμών από την ΔΙΑΣ Α.Ε.

Τα στοιχεία αξιοποιούνται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων ICISnet για θέματα ηλεκτρονικών πληρωμών τελωνειακών οφειλών.

Κατάλογος Διαδικτυακών Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις

Βασικά στοιχεία για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία και να αναπτύξουν συστήματα που διαλειτουργούν με το Taxis ώστε να λαμβάνουν στοιχεία μητρώου (ενεργή ή μη επιχείρηση, διεύθυνση, καθεστώς ΦΠΑ κ.α.) για επιχειρήσεις και επιτηδευματίες με τους οποίους συναλλάσσονται.

Επιβεβαίωση ιδιότητας για δικαίωμα έκπτωσης φόρου εισροών (για εφαρμογή 39α παρ.5 του Κώδικα ΦΠΑ σύμφωνα με την ΠΟΛ 1150/29.9.2017)

Χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις για την αγορά κινητών τηλεφώνων, ταμπλετών και φορητών υπολογιστών με ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.

Έλεγχος δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού

Χρησιμοποιείται από Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών που ελέγχουν κατά πόσο ένας λογαριασμός έχει δηλωθεί ως επαγγελματικός.

Keywords
κεα, επιδομα, επιδοματα, κεα, οχηματα, οφειλετες δημοσιου, υπουργείο παιδείας, taxis, taxisnet, web, γεμη, αφμ, κλειδαριθμος, ηλεκτρονική, βασεις, οαεδ, ελασ, οπεκεπε, δραση, superfast, voucher, ΦΠΑ, εταιρεία, κτηματολογιο, ελτε, διασ, τελη κυκλοφοριας, υπουργειο εσωτερικων, σταση εργασιας, φορολογικη δηλωση 2011, βασεις 2011, κοινωνικος τουρισμος, Ημέρα του παιδιού, ογα επιδοματα, μετεγγραφές φοιτητών, τελη κυκλοφοριας 2014, τελη κυκλοφοριας 2015, τελη κυκλοφοριας 2016, voucher, υπουργειο εργασιας, ηλεκτρονική, αιτηση, αστυνομια, αυτοκινητο, αφμ, γεμη, οπεκεπε, προγραμμα, υπουργείο παιδείας, φορολογικη δηλωση, superfast, taxis, αγορα, αιτησεις, ατυχηματα, διαστημα, διασ, διευθυνση, δυνατοτητα, δηλωση, δηλωσεις, διοικηση, διαδικτυο, ελασ, ελληνικη αστυνομια, ελτε, ενημερωση, εσωτερικων, εταιρεία, εφαρμογες, ιδια, υπηρεσια, υπηρεσιες, κεφαλαιο, λειτουργια, μηνες, οχηματων, πεδιο, πλατφορμες, προγραμματα, συγκεκριμενα, συγκεντρωση, υλοποιηση, φυσικα, φορολογικη, δικαιωμα, δικαιωματα, εφαρμογη, ενωση, ιδιαιτερα, ηλεκτρονικα, υπουργειο, πληροφοριες, θεματα
Τυχαία Θέματα