6 προσλήψεις στη ΔΕΗ Μεγαλόπολης

Ο ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β' της ΔΕΗ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη έξι (6) εκτάκτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια),


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Keywords
Τυχαία Θέματα