Παράταση εγγραφών στο Μητρώο Online Media


Παρατείνεται η καταχώρηση στο Μητρώο Online Media μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2016.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, η παράταση δόθηκε λόγω μεγάλου αριθμού αιτημάτων εγγραφής στο Μητρώο Online Media για το έτος 2016.

Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης γίνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση http: //emedia.media.gov.gr/.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά το είδος της επιχείρησής τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν μέσω email στην ακόλουθη διεύθυνση: http:emedia.media.gov.gr/.

Keywords
Τυχαία Θέματα