Ξεκινάει η διάθεση των συσκευασιών του προγράμματος ανακύκλωσης Cyclefi

14:04 17/3/2017 - Πηγή: Nou Pou
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, πρώτος σε παγκόσμιο επίπεδο, εφαρμόζει καινοτόμο λύση για την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης σε σχέση με το συνολικό όγκο οικιακών απορριμμάτων και την επιβράβευση των πολιτών που ανακυκλώνουν.
Keywords
Τυχαία Θέματα