«Σαφάρι» της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τις αυξήσεις στο σουβλάκι – Έλεγχος για πιθανό «τραστ» στην τιμή

Παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμούς με δεδομένο ότι ο νόμος απαγορεύει την εναρμονισμένη πρακτική επιχειρήσεων για τον καθορισμό των τιμών πώλησηςΣε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των σχετικών κανονισμών, προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων

Αυτεπάγγελτο έλεγχο ξεκίνησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού μετά τα δημοσιεύματα περί αυξήσεων στο σουβλάκι, έχοντας ως δεδομένο ότι ο νόμος απαγορεύει την εναρμονισμένη πρακτική επιχειρήσεων για τον καθορισμό των τιμών πώλησης.

«Κατόπιν δημοσιευμάτων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχει ενδεχόμενο αύξησης της

τιμής στο σουβλάκι από 1η Μάιου 2019, ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, εκκίνησε αυτεπάγγελτο έλεγχο στα πλαίσια του οποίου διερευνάται κατά πόσο οι αναφερόμενες στα εν λόγω δημοσιεύματα ενέργειες στοιχειοθετούν παραβάσεις των διατάξεων του Ν. 3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού», ανακοίνωσε συγκεκριμένα η Επιτροπή.

Όπως σημειώνει, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν 3959/2011 απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων και όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού στην Ελληνική Επικράτεια, και ιδίως εκείνες οι οποίες, μεταξύ άλλων, συνίστανται στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής, καθώς και σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των σχετικών διατάξεων, προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων.

Keywords
Τυχαία Θέματα