Προσλήψεις γιατρών στον Δήμο Πειραιά

Ο ∆ήµος Πειραιά ανακοινώνει την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε δύο (2) ΠΕ Ιατρούς για ένα (1) έτος, για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους δηµότες µέσω της λειτουργίας των ∆ηµοτικών Πολυιατρείων, µε τις εξής ειδικότητες: Χειρουργικής µε εξειδίκευση κατά προτεραιότητα στο µαστό Μαιευτικής-Γυναικολογίας. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση µε σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα και τα […]
Keywords
Τυχαία Θέματα