Προγράμματα Άθλησης για Όλους στους δήμους: Υπεγράφη η ΚΥΑ για την πρόσληψη πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Εγκρίθηκε η πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2018-19.

Keywords
Τυχαία Θέματα