Πιο απλή η διαδικασία αδειοδότησης για επιχειρήσεις μεταποίησης τροφίμων και ποτών

16:01 2/4/2017 - Πηγή: CNN

Απλουστεύεται η διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων στον τομέα μεταποίησης τροφίμων και ποτών.

Τυχαία Θέματα