Οι όμιλοι Δάβαρη και Βασιλάκη συμφώνησαν για την εξυγίανση των Hyundai και Kia στην Ελλάδα

18:15 11/1/2017 - Πηγή: CNN

Σε συνέχεια αρκετών μηνών προετοιμασίας & διαπραγμάτευσης υπεγράφη συμφωνία εξυγίανσης του Ομίλου Δάβαρη & των Τράπεζων Πιστωτών του με συμμετοχή του Ομίλου Βασιλάκη ως νέου Επενδυτή. Συγκεκριμένα η Derasco, εταιρεία ελεγχόμενη από τον κ. Θ. Βασιλάκη, υπέγραψε κατά την τελευταία εβδομάδα του 2016, σύμβαση εξυγίανσης των εταιρειών HYUNDAI HELLAS Π&Ρ Δάβαρη ABEE (εισαγωγέας διανομέας Hyundai) & Autodeal Π&Ρ Δάβαρη ABEE (εισαγωγέας διανομέας KIA) με τις Τράπεζες Πιστωτές τους όσο και τους μετόχους των δύο Εταιρειών. Η σύμβαση προβλέπει συμφωνία για τον σημαντικό περιορισμό των οφειλών των δυο εταιρειών, κυρίως σε επίπεδο Τραπεζικών δανείων, μέσω της υπαγωγής των δυο εταιρειών σε διαδικασία εξυγίανσης με βάση της διατάξεις του άρθρου 106β.

Keywords
Τυχαία Θέματα