Δώρο Πάσχα 2018: Πώς να το υπολογίσετε

01:03 14/3/2018 - Πηγή: CNN

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους Δώρο Πάσχα.

Keywords
Τυχαία Θέματα