Οι προσφυγές δεν ακυρώνουν την είσπραξη της έκτακτης εισφοράς

Η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων ή η υποβολή αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς δεν αναστέλλουν τη βεβαίωση και την είσπραξη της έκτακτης εισφοράς, η οποία...
Keywords
Τυχαία Θέματα