Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Τα οργανωμένα κράτη φροντίζουν να ελέγχουν τον αριθμό των επιστημόνων που παράγουν, ώστε αυτός να έχει μια ανεκτή αντιστοιχία προς τον αριθμό των επιστημόνων που η κοινωνία χρειάζεται και μπορεί να απορροφήσει (man power control).
Keywords
Τυχαία Θέματα