ΜΑΘΑΙΝΩ - ΑΣΚΟΥΜΑΙ - ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το Έργο «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ» χρηματοδοτήθηκε από την Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL και υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΝΕΡΓΕΙΑ για το ΑΥΡΙΟ», που συστάθηκε για το σκοπό αυτό. Η...
Keywords
Τυχαία Θέματα