Έλεγχοι για όσους δεν «περαιώσουν» τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις

Με φορολογικούς ελέγχους απειλούνται οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι δεν θα ενταχθούν στη ρύθμιση για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων των ετών 2000-2006.
Keywords
Τυχαία Θέματα
Έλεγχοι,