Διαβήτης και καρδιακά νοσήματα μάστιγα για την ανθρωπότητα

Σε μάστιγα εξελίσσεται ο διαβήτης και τα καρδιακά νοσήματα για την ανθρωπότητα σύμφωνα με την Παγκόσμια Συμμαχία για τις χρόνιες παθήσεις.
Τυχαία Θέματα