Επικίνδυνη μεθόδευση

Η αστική τάξη δεν παραιτείται ποτέ από την προσπάθεια να πλήξει, ακόμα και να εξουδετερώσει, τις δυνάμεις που στέκονται εμπόδιο στους σχεδιασμούς της, που αμφισβητούν την εξουσία της και παλεύουν για...
Τυχαία Θέματα