Αυτόχειρες ή θύματα του κέρδους;

Η οργάνωση της παραγωγής με σκοπό το κέρδος έχει πολύπλευρες τραγικές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι τα πρώτα θύματα αυτού του τρόπου οργάνωσης. Οι 24 αυτοκτονίες εργαζομένων στην...
Τυχαία Θέματα