Τεγόπουλος: Με 9,62% η εταιρεία ΝΕΠ Εκδόσεις

Σε 9,62% διαμορφώθηκε το ποσοστό συμμετοχής της ΝΕΠ Εκδόσεις ΑΕ στο μετοχικό κεφάλαιο και στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας Τεγόπουλος Εκδόσεις, κατόπιν αγοράς μετοχών που πραγματοποιήθηκε στις 31/12/2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα