Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι τραπεζικοί λογαριασμοί

«Φύλλο και φτερό» υποχρεούνται να κάνουν κατά τη διάρκεια ελέγχου οι φορολογικές αρχές τους τραπεζικούς λογαριασμούς των ελεγχομένων, καθώς μετά την παρέλευση του χρόνου παραγραφής των υποθέσεων «ουδέν λάθος αναγνωρίζεται». Οι νέες εντολές που δόθηκαν προς τον ελεγκτικό μηχανισμό είναι αυστηρές, καθώς τα υπόλοιπα ή οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των φορολογουμένων δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση «συμπληρωματικά στοιχεία» που είναι ικανά να δικαιολογήσουν, εν όψει και των επιταγών της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας, την επιμήκυνση της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής των ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων.
Keywords
Τυχαία Θέματα