Στενή συνεργασία Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ΕΛΤΕ για την αξιοπιστία των ισολογισμών

Σήμερα Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) προχώρησαν στην υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας αναφορικά με την άσκηση των εποπτικών τους αρμοδιοτήτων.
Keywords
Τυχαία Θέματα