Πρόταση Ε.Ε. για τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα τα νέα επίπεδα των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC), καθώς και τα νέα επίπεδα αλιευτικής προσπάθειας για τα ιχθυαποθέματα, που εφαρμόζονται στα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη κυρίως στον Ατλαντικό και στη Βόρεια Θάλασσα.
Keywords
Τυχαία Θέματα