Ποιοι απαλλάσσονται από εισφορές του τ. ΟΓΑ

Οι ασφαλισμένοι που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα (μισθωτή εργασία ή ελεύθερο επάγγελμα ή αυτοαπασχόληση) και παράλληλα έχουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα μέχρι και 4.923,12 ευρώ τον χρόνο δεν είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές στον τέως ΟΓΑ για την αγροτική τους δραστηριότητα.
Keywords
Τυχαία Θέματα