Παραγράφονται και υποθέσεις φοροδιαφυγής

Χιλιάδες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος των ετών 2006-2010 που εκκρεμούν για έλεγχο στα Ελεγκτικά Κέντρα και τις ΔΟΥ ή έχουν ελεγχθεί από τις υπηρεσίες αυτές, αλλά δεν έχουν κριθεί οριστικά στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή στα διοικητικά δικαστήρια, θεωρούνται πλέον οριστικά παραγεγραμμένες και το Δημόσιο δεν έχει πια κανένα δικαίωμα να ολοκληρώσει τους ελέγχους ή να διεκδικήσει την είσπραξη τυχόν ήδη επιβληθέντων φόρων και προστίμων.
Keywords
Τυχαία Θέματα