Παράγωγα: Η μετακύληση θέσεων λόγω εκπνοής εκτίναξε τον τζίρο

Στην δεύτερη σύνοδο της εβδομάδας, οι θεσμικοί έδωσαν στον δείκτη των παραγώγων ανοδική δυναμική, με πορεία σχεδόν μόνιμα πάνω από το κλείσιμο της προηγούμενης.
Τυχαία Θέματα