Παράγωγα: Ανεβάζουν επίπεδα αισιοδοξίας διενεργώντας ράθυμα μετακύληση θέσεων

Στην δεύτερη εβδομάδα του Απριλίου, συνεχίστηκε η άνοδος του 25άρη, με βήμα +1,30%. Είχαμε αύξηση του συνολικού όγκου στα ΣΜΕ του, από την άνοδο των όγκων της σειράς Μαΐου. Η αύξηση κατά +2,77%, των ανοικτών θέσεων, σχετίζεται με την μετακύληση θέσεων αφού την Πέμπτη έχουμε εκπνοή των σειρών Απριλίου.
Keywords
Τυχαία Θέματα