Ευρωπαϊκή οδηγία για την προστασία των ασθενών από ψευδεπίγραφα ή ληγμένα φάρμακα

Σε εφαρμογή τέθηλε σε ολόκληρη την Ευρώπη μία νέα νομοθεσία η οποία προβλέπεται από την οδηγία για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα (FMD – FalsifiedMedicinesDirective). Αυτός ο νέος κανονισμός εισάγει, τόσο ψηφιακά όσο και φυσικά χαρακτηριστικά ασφάλειας, για τη συσκευασία φαρμακευτικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.
Keywords
Τυχαία Θέματα