Δίκτυο «Brain Regain»

Δίκτυο στελεχών από κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις στοχεύει στον επαγγελματικό επαναπατρισμό των Ελλήνων του εξωτερικού, μέσω της ανάπτυξης ενός διαύλου επικοινωνίας με τους χιλιάδες εκπατρισθέντες, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης αναζήτησαν σε άλλες χώρες ευκαιρίες καριέρας και καλύτερη ποιότητα ζωής.
Keywords
Τυχαία Θέματα