ΔΕΕ: Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιβάλλουν φόρο στην εξαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια

Τα κράτη μέλη δεν δύνανται να επιβάλλουν φορολογική επιβάρυνση η οποία πλήττει την εξαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στο έδαφός τους, καθώς μια τέτοια επιβάρυνση δεν δικαιολογείται από τον σκοπό της διασφαλίσεως της σταθερότητας του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια στο εθνικό έδαφος, σύμφωνα με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).
Keywords
Τυχαία Θέματα