Χρονοκαθυστέρηση στο Ταμείο Ανάκαμψης

Χρονοβόρες και γραφειοκρατικές χαρακτηρίζει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) τις διαδικασίες υποβολής, έγκρισης και χρηματοδότησης των εθνικών προγραμμάτων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΠΑΑ), στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι οι πρώτες εγκρίσεις αναμένονται στο β’ εξάμηνο του 2021. Ταυτόχρονα με την κριτική, το ΕΕΣ υποβάλλει προτάσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών λήψης των αποφάσεων και των εκταμιεύσεων, στο πλαίσιο της γνωμοδότησης που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Keywords
Τυχαία Θέματα