Χρηματιστήριο: Η πτώση είχε συνέχεια και μεγάλο μέγεθος αλλά άφησε εβδομαδιαία κέρδη 0,66%

Στην πρώτη συνεδρίαση της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου, οι θεσμικοί έδωσαν στις τιμές των βασικών δεικτών πτωτική τάση και κίνηση σχεδόν μόνιμα σε αρνητικό πεδίο, με εγγραφή ως κατώτερου μέρας χαμηλότερα από τις 719 μονάδες. Σήμερα, οι θεσμικοί επέτυχαν την μέγιστη θετική μεταβολή (+0,21%) 45 λεπτά μετά το άνοιγμα που ήταν το μέγιστο στις 731,16 από 738,94 την Παρασκευή.
Keywords
Τυχαία Θέματα