Χ.Α.: Αποκοπή μερίσματος

Από σήμερα, 25 Μαΐου 2010, οι μετοχές της εταιρείας Πλαίσιο Computers θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α.χωρίς το μέρισμα χρήσης 1.1.2009-31.12.2009, ποσού 0,12 ευρώ ανά μετοχή.
Keywords
Τυχαία Θέματα