Απαγορεύσεις και περιορισμοί επί προϊόντων παραγώγων

Στη λήψη μέτρων όσον αφορά την παροχή συμβάσεων επί διαφοράς (CFD) και δυαδικών δικαιωμάτων προαίρεσης (binary options) για ιδιώτες επενδυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Απαγόρευση των δυαδικών δικαιωμάτων προαίρεσης και περιορισμός των συμβάσεων επί διαφοράς είναι η διαδικασία στην οποία θα προχωρήσει η ESMA, η οποία μαζί με τις εθνικές εποπτικές αρχές εκφράζουν την ανησυχία τους για την προστασία των επενδυτών σε σχέση με τις παραπάνω συμβάσεις. Ο λόγος είναι καταρχάς ο σύνθετος χαρακτήρας των προϊόντων αυτών και η έλλειψη διαφάνειας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, η άνιση σχέση μεταξύ της αναμενόμενης απόδοσης και του κινδύνου ζημιάς αλλά και ζητήματα που αφορούν στη διάθεση στην αγορά και τη διανομή των παραπάνω προϊόντων. Τα μέτρα ισχύουν και για τις επενδυτικές εταιρείες αλλά και τις τράπεζες.
Keywords
Αναζητήσεις
esma περιορισμοι
Τυχαία Θέματα