Ακτοπλοΐα: Στο προσκήνιο οι συγχωνεύσεις

Οι συγχωνεύσεις εμφανίζονται σαν μονόδρομος στην ακτοπλοΐα, παρά τα εμπόδια και τις δυσκολίες που καλείται να υπερνικήσει μία τέτοια προοπτική.
Τυχαία Θέματα