Περισσότερα πρόστιμα για τη Google από την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Η Google ενδέχεται να αντιμετωπίσει ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες με τους αξιωματούχους των αντιμονοπωλιακών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο

Keywords
Τυχαία Θέματα