Πόσες εταιρείες έδωσαν αυξήσεις στους εργαζόμενους την περασμένη χρονιά

15:31 13/3/2019 - Πηγή: Fortune
Ποσοστό 24% των εταιρειών έδωσε αυξήσεις σε όλους τους εργαζόμενους το 2018, ενώ 50% μόνο σε κάποιες κατηγορίες εργαζομένων. Το ποσοστό των αυξήσεων το 2018 κινήθηκε στο 1,5% (διάμεσος), ενώ οι

Τυχαία Θέματα