Εκτοξεύονται οι τιμές των ακινήτων στην Αθήνα λόγω Airbnb

15:37 15/3/2019 - Πηγή: Fortune
Οι στεγαστικές επιχειρήσεις άρχισαν εκ νέου να ανεβαίνουν στην Ελλάδα, μετά από οκτώ χρόνια ύφεσης κατά την οποία οι τιμές των ακινήτων σε πόλεις όπως η Αθήνα, ο Πειραιάς ή η Θεσσαλονίκη είχαν

Keywords
Τυχαία Θέματα