Στο «κόκκινο» οι σχέσεις εκδότη και μετόχου

Αιτία αποτελεί η οικονομική κατάσταση του Ομίλου.
Τυχαία Θέματα