Γιατί οι γυναίκες δεν θέλουν να εργάζονται στον χώρο της τεχνολογίας;

23:21 26/10/2014 - Πηγή: People

Όταν ερωτώνται γιατί υπάρχουν τόσες λίγες γυναίκες στο χώρο, πολλά στελέχη εταιρειών τεχνολογίας απαντούν ότι πρέπει περισσότερες γυναίκες να αποφοιτούν

Τυχαία Θέματα