Ψηφιακό χάσμα = νέες ανισότητες

08:16 11/2/2010 - Πηγή: TVXS
11. Φεβρουαρίου 2010 - 7:43

Η δημοσίευση από το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας της μελέτης «Ηλεκτρονική Ενσωμάτωση & Ψηφιακός Αλφαβητισμός στην Ελλάδα» μας δίνει την αφορμή να αναδείξουμε και να σχολιάσουμε μερικά σημαντικά ευρήματα και συμπεράσματα.

από τον Άγη Χατζόπουλο

Τι είναι το λεγόμενο ψηφιακό χάσμα και πώς το μετράμε στην Ευρώπη

Με τον όρο ψηφιακό χάσμα εννοούμε το κενό που παράγεται ανάμεσα σε άτομα ή και ομάδες που ωφελούνται από τις νέες τεχνολογίες και σε εκείνα που δεν ωφελούνται εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών

παραγόντων. Ο όρος περιλαμβάνει θέματα φυσικής πρόσβασης σε σχετικό τεχνολογικό εξοπλισμό καθώς και σε θέματα που αφορούν σε πόρους και στις δεξιότητες χρήσης του εξοπλισμού. Οι προσπάθειες που περιγράφονται από τον όρο ψηφιακή σύγκλιση αποσκοπούν στο να μηδενίσουν το ψηφιακό χάσμα. Για να μετρήσουμε το ψηφιακό χάσμα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο χρησιμοποιούμε τους εξής δείκτες:

• το ποσοστό των πολιτών μιας χ

Keywords
Τυχαία Θέματα