Αντιδρά η ΕΚΤ για το ν/σ για τη ρευστότητα

17:48 13/1/2010 - Πηγή: TVXS
13. Ιανουαρίου 2010 - 16:50

Επιφυλάξεις σχετικά με το νομοσχέδιο ενίσχυσης της ρευστότητας της αγοράς εκφράζει με γνωμοδότησή της, την οποία απέστειλε στο υπουργείο Οικονομικών, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όπως αναφέρει η ΕΚΤ, τα μέτρα που προτείνονται στο ν/σ θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη ρευστότητα της αγοράς.

Εάν μάλιστα επιδεινωθούν οι ήδη δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, υπάρχει ο κίνδυνος συστημικών επιπτώσεων όχι μόνο στην Ελλάδα

αλλά και διασυνοριακά, με αντίκτυπο στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και άλλων κρατών μελών της ΕΕ καθώς επηρεάζει τη λειτουργία ευρωπαικών τραπεζών με θυγατρικές στη χώρα μας, συνεχίζει η ΕΚΤ.

Στη γνωμοδότηση γίνεται επιπλέον αναφορά στο χρονικό περιθώριο που δόθηκε στην ΕΚΤ να εκφέρει την άποψη της καθώς τονίζεται πως πρέπει να πρέπει να ζητείται σε «εύλογο στάδιο». «Σε εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις μπορεί να ζητείται η γνώμη της ΕΚΤ με το χαρακτήρα επείγον αλλά πάντα σε εύλογο στάδιο της διαδικασίας, έτσι ώστε να

Keywords
Τυχαία Θέματα