ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Τα πιο δύσκολα έχουν περάσει

Στον τοµέα των Παραχωρήσεων η Αττική Οδός , παρά τη µείωση της κυκλοφορίας ( περίπου 14% το 2012 σε σχέση µε το 2011), αποτελεί θεµελιώδες περιουσιακό στοιχείο , ενώ αναµένεται να διανείµει µέρισµα , για πρώτη φορά , από τα αποτελέσµατα της χρήσης του 2012, και θα αποτελέσει µία από τις βασικές πηγές λειτουργικών ροών για την ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ τα επόµενα χρόνια .
Keywords
Τυχαία Θέματα