Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 50 του Ν.4238/2014 αναφορικά με την εξέταση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης (Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών) υποθέσεων που είχαν εισαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΔΕΦΔ) του άρθρο...

ΠΟΛ.1066/27.2.2014

Φορολογική Επικαιρότητα
Keywords
Τυχαία Θέματα