ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Θέμα λίγων εβδομάδων η επενδυτική απόφαση ύψους 300 εκατ. για τη μονάδα Φ/Α στην Κομοτηνή

Στην τελική ευθεία βρίσκεται για τον όμιλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η λήψη της επενδυτικής απόφασης για την μονάδα φυσικού αερίου, όπως δήλωσε χθες στους αναλυτές ο επικεφαλής κ. Γιώργος Περιστέρης.

Η μονάδα,  ισχύος 660 MW σχεδιάζεται στην Κομοτηνή και αναμένεται να κοστίσει περί τα 300 εκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας ένα από τα επτά  συνολικά επενδυτικά σχέδια που προωθούνται για να στηρίξουν την

επάρκεια του συστήματος και την ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει δια μέσω του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα ότι έως τις αρχές καλοκαιριού θα υποβάλλει στην Κομισιόν την πρότασή της για την λειτουργία ενός μηχανισμού ενίσχυσης (CRM) των έργων αυτών.

Με την νέα μονάδα, η εταιρεία καλείται να καλύψει το κενό που θα προκληθεί στην αγορά, από την απόφαση να σβήσουν τα φουγάρα του λιγνίτη της ΔΕΗ έως το 2023 (δύο χρόνια αργότερα και για την Πτολεμαίδα 5), με το φυσικό αέριο να αποτελεί μαζί με την πράσινη ενέργεια, το βασικό συστατικό του νέου ενεργειακού μείγματος για τα επόμενα χρόνια.

Πολιτική, η οποία όπως αναφέρεται και στις οικονομικές καταστάσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ευθυγραμμίζεται πλήρως με την επένδυση στην Κομοτηνή, από την οποία εκτιμάται ότι θα προκύψουν ικανοποιητικά οφέλη για τους μετόχους.

Μεγάλος παραγωγός θερμικής ενέργειας

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς θερμικής ενέργειας διαθέτοντας δύο μονάδες φυσικού αερίου ισχύος 147 MW και 435 MW (ΗΡΩΝ Ι και ΗΡΩΝ ΙΙ, αντίστοιχα) στην Βοιωτία. Στο μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέχουν εκτός από τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Γαλλική ENGIE (τέως GDF Suez) και η Qatar Petroleum.

Ωστόσο, ο όμιλος παραμένει και ο μεγαλύτερος παραγωγός ενέργειας από ΑΠΕ μέσω της θυγατρικής του ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ένας τομέας που ξεκίνησε να επενδύει πριν 20 χρόνια.

Μέχρι τα τέλη του 2020, το χαρτοφυλάκιο των  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διέθετε σε λειτουργία 606 MW στην Ελλάδα, 510 MW στις Η.Π.Α., 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στην Βουλγαρία.

Αλλαγή ρόλων και μεριδίων στην αγορά

Η εταιρεία, εκτιμά ότι μια σειρά από κρίσιμες κυβερνητικές αποφάσεις και ιδιωτικοποιήσεις δρομολογούν σημαντικές εξελίξεις στον κλάδο της ενέργειας και «η γρήγορη προσαρμογή θα αναδειχθεί σε κρίσιμο παράγοντα για την αναδιάρθρωση της αγοράς και την ανακατανομή ρόλου και μεριδίου των κύριων ανταγωνιστών». Μεταξύ αυτών είναι η απολιγνιτοποίηση και η  αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων από καθαρές πηγές ενέργειας, η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας (με συμμετοχή του ομίλου στην διαγωνιστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη) και της ΔΕΠΑ Υποδομών, καθώς και η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΔΔΗΕ και η περαιτέρω πώληση της ΑΔΜΗΕ.

Νέες επενδύσεις

Μέσω της θυγατρικής ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ο όμιλος θα συνεχίσει να υλοποιεί νέες επενδύσεις στην παραγωγή καθαρής ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό έχει ξεκινήσει την κατασκευή νέων αιολικών πάρκων στην Εύβοια, καθώς ολοκληρώθηκε και η εξαγορά του χαρτοφυλακίου αδειοδοτημένων και υπό αδειοδότηση αιολικών πάρκων ισχύος 270 MW της εταιρείας «RF Ομαλιές ΜΑΕ» από την «RF ENERGY ΑΕ».

Η εταιρεία έχει επίσης δρομολογήσει πρόσθετες  επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1 δισ. ευρώ, οι οποίες αφορούν σε νέα αιολικά πάρκα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, σε έργα περιβάλλοντος και διαχείρισης απορριμμάτων, αλλά και σε έργα αποθήκευσης καθαρής ενέργειας. Μεταξύ αυτών είναι ο  υβριδικός σταθμός Αμαρίου στην Κρήτη και το έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία.

Πρόκειται για ένα συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου περίπου 1,7 δισ.ευρώ, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς της εταιρείας να προσεγγίσει τα 3.000 MW μέσα στην επόμενη πενταετία.

Μπαράζ συμβάσεων από αρχές του 2021

Με εξαίρεση την θεομηνία στο Τέξας που δρομολογεί διαδικασίες αποεπένδυσης από τρία αιολικά του ομίλου, η νέα χρονιά κύλισε ιδιαίτερα ευνοϊκά για την εταιρεία σε επίπεδο υπογραφής νέων συμβάσεων. Από τις αρχές του έτους η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενίσχυσε το ανεκτέλεστο με μια  πλειάδα έργων και συγκεκριμένα:

-Με την κατασκευή του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65, μια σύμβαση ύψος 442 εκατ. ευρώ. Το έργο αποτελεί μέρος του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), ο οποίος έχει παραχωρηθεί με Σύμβαση Παραχώρησης.

-Την επέκταση των δραστηριοτήτων  στον τομέα των πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία υπέβαλε στη ΡΑΕ αιτήσεις για χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού για τρεις εγκαταστάσεις πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων σε ισάριθμους τεχνητούς ταμιευτήρες, ισχύος 265 MW. Οι αιτήσεις αυτές αφορούν στην εγκατάσταση 120 MW στους Τεχνητούς Ταμιευτήρες Καστρακίου, 103 MW του Πουρναρίου και 42 ΜW στον Τεχνητό Ταμιευτήρα Στράτου. Το συνολικό ύψος της επένδυσης για την ανάπτυξη των τριών εγκαταστάσεων ΑΠΕ θα ξεπεράσει τα 170 εκατ. ευρώ.

-Την ίδια περίοδο η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ανακοίνωσε την έναρξη κατασκευής της ΣΔΙΤ Απορριμμάτων Πελοποννήσου. Η σύμβαση του έργου  προβλέπει την κατασκευή και λειτουργία τριών  Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και ισάριθμων Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) σε Αρκαδία, Μεσσηνία και Λακωνία, καθώς και δύο  Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) σε Κορινθία και Αργολίδα.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι 28 έτη και περιλαμβάνει τη διετή κατασκευαστική περίοδο και την 26ετή περίοδο λειτουργίας. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 152 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 62,5 εκατ. ευρώ προέρχονται από επιδότηση ΕΣΠΑ.

-Τον Φεβρουάριο η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ανέλαβε το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τηλεματική, και Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου» για τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ). Ανάδοχος του έργου είναι η Κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (70%) – INDIGITAL (15%) – AMCO (15%) και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

-Παράλληλα, η θυγατρική του ομίλου συμφώνησε με την OCEAN Winds (Κοινοπραξία των εταιρειών EDP Renewables και ENGIE) την από κοινού ανάπτυξη πλωτών υπεράκτιων αιολικών πάρκων στις ελληνικές θάλασσες συνολικής δυναμικότητας άνω των 1,5 GW τα οποία θα αναπτυχθούν σε βάθος δεκαετίας.

-Μέσα στο Μάρτη υπογράφηκαν επίσης έπειτα από την έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου , οι Συμβάσεις Λειτουργίας και Συντήρησης,  μεταξύ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και των εταιρειών Παραχώρησης Νέα Οδός ΑΕ και Οδός Κεντρικής Ελλάδας ΑΕ. Οι συμβάσεις προβλέπουν την εργολαβική ανάθεση της λειτουργίας και συντήρησης των Έργων Παραχώρησης, στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Αναμένεται να τεθούν σε ισχύ εντός του Μαΐου 2021 και σύμφωνα με αυτές, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ  ως λειτουργός των έργων παραχώρησης, θα αναλάβει να παρέχει μέχρι το τέλος της Περιόδου Παραχώρησης, το σύνολο των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των έργων που σήμερα εκτελούν οι Παραχωρησιούχοι.

-Στον τομέα των ιδιωτικών έργων, η ΤΕΡΝΑ υπέγραψε με την εταιρεία SEGER GREECE Α.Ε., σύμβαση για την ανακαίνιση και επανάχρηση της ξενοδοχειακής μονάδας MIRAMARE στην Κέρκυρα, συμβατικού αντικειμένου 7,8 εκατ. ευρώ και με διάρκεια κατασκευής 5 μηνών.

– Μέσα στον Μάρτιο η θυγατρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΑΕ υπέγραψε με την κρατική εταιρεία Σιδηροδρομικής Υποδομής της Βουλγαρίας (NRIC)  την «Κατασκευή έργων υποδομής σιδηροδρομικής γραμμής και ηλεκτροκίνησης του τμήματος «Petrarch – Dragoman». Καθώς  και την μελέτη, κατασκευή και εποπτεία από τον μελετητή των έργων σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών του τμήματος «Voluiak – Dragoman», προϋπολογισμού 154,7 εκατ. ευρώ και με διάρκεια κατασκευής 48 μηνών.

-Τη  σύμβαση για το «Υβριδικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ στο νησί του Αγ. Ευστρατίου» υπέγραψε αντίστοιχα η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Σήμερα, ο όμιλος απασχολεί περισσότερους από 3.400 εργαζομένους (άμεσα 2.500 και μέσω κοινοπραξιών 900) ανά τον κόσμο, ενώ οι συνολικές επενδύσεις του τα τελευταία χρόνια έχουν ξεπεράσει τα 2,3 δισ. ευρώ.

Το ανεκτέλεστο κατασκευαστικό υπόλοιπο του ομίλου ανέρχεται με τις υπογεγραμμένες και προς υπογραφή νέες συμβάσεις σε 2,2 δισ. ευρώ, οι οποίες μαζί με τα νέα συμβόλαια (όπως το τουριστικό συγκρότημα στο Ελληνικό)θα φτάσουν τα 3 δις. ευρώ. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των ενεργειακών μονάδων που ανήκουν ή στις οποίες συμμετέχει ο όμιλος ξεπερνά τα 1.945ΜW.

Keywords
γεκ τερνα, γεκ, τερνα, κομοτηνη, θεμα, γεκ τερνα, γεκ, τερνα, gdf suez, qatar petroleum, rf energy, crm, νέα, εταιρεία, δεη, ηρων, gdf, suez, qatar, απε, ελλαδα, αναδιαρθρωση, δεπα, συμμετοχή, δεδδηε, αδμηε, energy, κρητη, ραε, σδιτ, μεα, χυτυ, σμα, θεσσαλονικη, προυπολογισμος, ΦΠΑ, θυγατρική, ocean, ισχύ, μαΐου, κερκυρα, δις, κινηση στους δρομους, Πρώτη ημέρα του Καλοκαιριού, νεα κυβερνηση, Καλή Χρονιά, αλλαγη ωρας 2012, τελος του κοσμου, εσπα 2021, δεδδηε, αδμηε, qatar petroleum, βουλγαρια, δεπα, ευβοια, νησι, πλαισιο, προγραμμα, πτολεμαιδα, ραε, σδιτ, τα νεα, υψος, φυσικο αεριο, qatar, αγορα, αιολικα παρκα, αιτησεις, αμφιλοχια, απε, αρκαδια, βοιωτια, βρισκεται, δις, ευρω, ενεργεια, εργα, αιολικα, επενδυσεις, εταιρεία, ετη, ιδια, ηρων, θυγατρική, θυγατρικη εταιρεια, ισχυς, κεφαλαιο, κυβερνηση, λακωνια, λειτουργια, ληψη, μαΐου, μεσσηνια, οδος, ομιλος, πηγες ενεργειας, υπογραφη, πολωνια, πρασινη, συγκεκριμενα, σειρα, συμμετοχή, σχεδια, τεξας, τρια, ισχύ, φυσικο, ευθεια, energy, gdf, ιδιαιτερα, μελετη, ocean, πηγες, πωληση, θαλασσες, ξεκινησε
Τυχαία Θέματα
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Θέμα, Κομοτηνή,gek terna, thema, komotini